Termeni si conditii

ACORD DE UTILIZARE A PLATFORMEI Premium Dating Mentoring

Secțiunea A. Serviciul prestat

        1. Pentru a putea utiliza platforma Premium Dating Mentoring este necesar să citiți și să acceptați prezentul acord de utilizare. În cazul neacceptării prezentului acord nu veți putea utiliza platforma Premium Dating Mentoring.

        2. Vă mulțumim pentru interesul manifestat de dumneavoastră pentru serviciile de mentorat puse la dispoziție prin intermediul platformei Premium Dating Mentoring. Acest acord stabilește termenii și condițiile în care dumneavoastră veți putea avea acces și utiliza platforma în scopul de a obține întâlniri și relația dorită cu partenera potrivită pentru dumneavoastră.

        3. Prin acceptarea prezentului acord declarați că ați luat la cunoștință faptul că prezentul acord se încheie între dumneavoastră denumit în continuare “Beneficiar” și societatea Premium Mentoring S.R.L., cu sediul în municipiul Bucuresti, Str. Octavian Goga 16, bl M42, sc1, ap 24, Sector 3, Bucuresti, România, C.U.I. 42489124, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/4945/2020, telefon 0721687800, e-mail taher.sonu@yahoo.com, reprezentată legal prin dl. Sonu Taher, administrator, denumită în continuare “Prestator”.

        4. Pe platforma Premium Dating Mentoring veți avea acces la conținut (definiții, teorie, probleme, teste, exerciții etc.) organizat sub forma unor lecții ce vă va ajuta în dezvoltarea cunoștințelor de relaționare, psihologie masculină și dezvoltarea abilitatilor sociale. Totodată, pregătirea va fi asistată, activitățile dumneavoastră fiind evaluate în mod automat prin intermediul platformei.

        5. Conținutul disponibil pe platforma face parte din categoria premium. Acest conținut permite accesul Beneficiarului la toate lecțiile, exercițiile, exemplele practice și teoriile existente pe platforma Premium Dating Mentoring. 

Totodată, Beneficiarul va avea acces la grupul Facebook al comunității Premium Dating Mentoring și la conținutul de pe acest grup și va putea participa la conferințele realizate de către mentorii Premium Dating Mentoring prin intermediul aplicațiilor indicate anterior, iar în situația în care nu a reușit să participe în mod direct la conferințele organizate de către mentorii Premium Dating Mentoring acestea vor fi înregistrate și încărcate pe grupul Facebook unde le va putea vizualiza ulterior. 

De asemenea, în funcție pachetul de servicii aferente stabilit cu Prestatorul prin intermediul acordului de preț și durată (astfel cum acesta este indicat la secțiunea B punctul 5 din prezentul acord), Beneficiarul va putea primi suport din partea mentorilor Premium Dating Mentoring, prin intermediul aplicațiilor de comunicare existente pe platformă sau prin intermediul aplicațiilor Facebook, Skype și Zoom.                 

Secțiunea B. Despre accesul la platformă

        1. Pentru a putea accesa și utiliza platforma Premium Dating Mentoring Beneficiarul trebuie să își creeze un cont pe prezentul site (https://datingmentor.ro). Pentru a crea contul Beneficiarul trebuie să fie o persoană fizică, persoană juridică sau persoană fizică autorizată ce are capacitate de folosință și capacitate de exercițiu deplină conform legislației în vigoare.

        2. Atunci când Beneficiarul își creează contul acesta va furniza Prestatorului date cu caracter personal precum, dar fără a fi limitate la, nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon etc. Aceste date sunt prelucrate de către Prestator conform celor prevăzute la secțiunea D din prezentul acord.

        3. În crearea contului Beneficiarul își va selecta un nume de utilizator și o parolă de acces la cont. Beneficiarul nu va putea utiliza numele său real ca parolă de acces la cont și nu va putea împărți contul sau informațiile de acces la cont cu nimeni altcineva.

        4. Beneficiarul va putea accesa oricând platforma Premium Dating Mentoring, în scopul parcurgerii lecțiilor și exercițiilor, cu excepția perioadelor de mentenanță tehnică care vor fi anunțate în mod prealabil și a eventualelor situații de forță majoră sau caz fortuit, astfel cum acestea sunt definite de art. 1351 din N.C.C.[1], precum și alte situații ce nu depind de voința Prestatorului.

        5. În ceea ce privește conținutul premium, Beneficiarul poate să acceseze acest conținut și să beneficieze de serviciile aferente. În această situație Beneficiarul și Prestatorul vor încheia un acord cu privire la preț și durată care, împreună cu prevederile din prezentul acord, vor forma contractul dintre părți care va fi considerat încheiat la data semnării acordului de preț și durată. Accesul Beneficiarului la conținutul premium și la serviciile aferente va fi acordat la data încheierii acordului de preț și durată prin intermediul aplicației DocuSign.

        6. Prestatorul va putea suspenda, limita sau bloca accesul contului Beneficiarului la platformă în măsura în care acesta din urmă nu respectă codul de conduită prezentat la secțiunea E din prezentul acord.

Secțiunea C. Accesul la comunitatea Premium Dating Mentoring

        1. Comunitatea Premium Dating Mentoring este constituită din mentorii Premium Dating Mentoring și toți utilizatorii platformei. 

        2. Pentru a-l ajuta pe Beneficiar în parcurgerea conținutului premium, Prestatorul, prin mentorii Premium Dating Mentoring, va organiza conferințe prin intermediul aplicațiilor de comunicare la distanță (Facebook, Skype, Zoom). Momentul când vor avea loc aceste conferințe vor fi publicate pe grupul de Facebook. Totodată, Beneficiarul va putea să primească suport de la mentorii Premium Dating Mentoring, prin intermediul aplicațiilor de comunicare la distanță (Facebook, Skype, Zoom) pe care Beneficiarul și Prestatorul le-au indicat în acordul cu privire la preț și durată, atunci când întâmpină dificultăți în parcurgerea conținutului premium.

        3. În scopul prezentat anterior, Beneficiarul va putea accesa grupul privat al comunității Premium Dating Mentoring de pe platforma Facebook și va putea interacționa cu utilizatorii sau mentorii Premium Dating Mentoring prin intermediul aplicațiilor de comunicare la distanță Facebook Messenger, Skype sau Zoom.

        4. Accesul Beneficiarului la aceste grupuri va putea fi limitat sau revocat ca urmare a nerespectării codului de conduită de la secțiunea E sau a celorlalte obligații ce rezultă din acordul cu privire la preț și durată și din prezentul acord.

Secțiunea D. Politică de confidențialitate

        1. Cine vă prelucrează datele cu caracter personal?

 Premium Mentoring S.R.L., cu sediul în municipiul București, Str. Octavian Goga 16, bl M42, SC1, ap 24, Sector 3, București, România, C.U.I. 42489124, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/4945/2020, telefon 0721687800, e-mail taher.sonu@yahoo.com, reprezentată legal prin dl. Sonu Adrian Taher, deține calitatea de operator de date cu caracter personal în sensul Regulamentului 679/2016 al Uniunii Europene.

        2.  Ce informații se prelucrează?

 • Datele de identificare prevăzute în Cartea de identitate/Buletin;
 • Adresă de e-mail;
 • Număr de telefon;
 • Informațiile furnizate la crearea contului (nume de utilizator, vârsta,  etc.);
 • Informații legate de conturile pe care Beneficiarul le deține pe platforma Facebook, Skype și Zoom (nume de utilizator, parolă și orice alte informații ce sunt vizibile în funcție de setările de confidențialitate pe care și le-a ales Beneficiarul).
 • Informațiile furnizate prin interacțiunile realizate cu mentorii Premium Dating Mentoring sau cu membrii comunității Premium Dating Mentoring, prin intermediul aplicațiilor de comunicate Facebook, Skype, Zoom, precum și cele existente pe platforma Premium Dating Mentoring;
 • Date privind însușirile fizice ale Beneficiarului prin utilizarea de înregistrări, comunicări audio/video realizate prin intermediul platformei Premium Dating Mentoring;

        3. Care este scopul prelucrării datelor?

        Prestatorul prelucrează datele prezentate la punctul 2 pentru a putea pune la dispoziția Beneficiarului serviciul de mentorat pe care îl oferă.

        Datele de identificare prevăzute în Cartea de Identitate/Buletin sunt necesare încheierii contractului dintre Prestator și Beneficiar.

        Adresa de e-mail, informațiile furnizate la crearea contului, informațiile legate de conturile Facebook, Skype, Zoom, informațiile furnizate prin interacțiunile realizate cu mentorii sau membrii comunității Premium Dating Mentoring sunt necesare pentru a pune în executare contractul datorită naturii serviciului oferit de către Prestator. Acesta se realizează exclusiv prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță iar, datorită naturii acestor mijloace, pentru a se putea realiza interacțiunile dintre Beneficiar și Prestator, este necesar un cont care să poată fi asociat cu persoana Beneficiarului.

        Datele cu caracter personal indicate anterior vor fi prelucrate și stocate atât pe durata necesară executării contractului cât și pe perioada prevăzută de art. 25 din Legea 82/1991[2](ne referim aici doar la acele date cu caracter personal ce trebuie să apară pe documentele justificative contabile conform Legii 82/1994).

        4. Alte chestiuni legate de datele cu caracter personal

        Beneficiarul ia la cunoștință și este de acord cu faptul că interacțiunile cu mentorii Premium Dating Mentoring pot avea loc și în grup, împreună cu ceilalți membri ai platformei, prin intermediul aplicațiilor de comunicare la distanță ale platformei Premium Dating Mentoring, Facebook sau Zoom. Beneficiarul ia la cunoștință și este de acord ca aceste interacțiuni să fie înregistrate astfel încât membrii, care nu au putut să participe la momentul când acestea au avut loc, să ia la cunoștință ulterior de cele discutate sau pentru ca aceștia să poată reveni asupra discuțiilor ce au avut loc cu antrenorii atunci când este nevoie. Beneficiarul ia la cunoștință și este de acord ca aceste înregistrări, care pot conține una sau mai multe date cu caracter personal să fie stocate de către Prestator pe grupul privat Premium Dating Mentoring de pe platforma Facebook în scopul menționat anterior.

        Beneficiarul ia la cunoștință și este de acord cu faptul că ceilalți membri ai comunității Premium Dating Mentoring, precum și antrenorii Premium Dating Mentoring, vor putea lua la cunoștință despre informațiile legate de contul acestuia precum și de alte date pe care acesta le va expune în cadrul interacțiunilor ce se vor realiza prin intermediul aplicațiilor de comunicare existente pe platformă, pe Facebook, Skype și Zoom. Prestatorul nu va răspunde pentru eventualele prejudicii pe care Beneficiarul le suferă ca urmare a expunerii de către acesta din urmă a unor date cu caracter personal în timpul interacțiunilor pe care acesta le are cu ceilalți membri ai comunității Premium Dating Mentoring prin intermediul aplicațiilor de comunicare.

        5. Drepturile Beneficiarului consumator în legătură cu datele cu caracter personal

        Beneficiarul are dreptul de a solicita Prestatorului, astfel cum rezultă din prevederile art. 15, 16, 17, 18 și 19 din Regulamentul 679/2016 al Uniunii Europene, în ceea ce priveşte datele cu caracter personal care îl privesc, accesul la acestea, rectificarea sau ştergerea acestora sau restricţionarea prelucrării datelor precum și dreptul de a fi notificat cu privire la acestea din urmă.

        Totodată, conform art. 21 și 20 din Regulamentul 679/2016, Beneficiarul are dreptul să facă opoziție la prelucrarea datelor sale cu caracter personal și are dreptul la portabilitatea datelor sale cu caracter personal.

        În cazul nerespectării prevederilor referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, Beneficiarul are dreptul de a formula plângere la autoritatea competentă.

         Beneficiarul ia la cunoștință că intervenția asupra datelor pe care le-a furnizat poate fi de natură să împiedice executarea contractului încheiat între acesta și Prestator. În acest caz prestatorul este exonerat de orice răspundere.

Secțiunea E. Codul de conduită

        1. Utilizarea platformei Premium Dating Mentoring și interacțiunile ce au loc între Beneficiar și mentorii Premium Dating Mentoring sau ceilalți membri ai comunității Premium Dating Mentoring sunt guvernate de prezentul cod de conduită.

        2. Beneficiarul se obligă ca pe parcursul desfășurării serviciilor de mentorat să:

 1. nu copieze, traducă, reproducă, modifice, descarce, transfere, transmită către alte persoane, să nu creeze opere derivate sau să nu realizeze orice alte operațiuni neautorizate de către Prestator asupra codului sursă al platformei Premium Dating Mentoring sau al conținutului ce se regăsește pe această platformă;
 2. nu aibă un comportament ce perturbă sau diminuează procesul de învățare al celorlalți membri ai comunității Premium Dating Mentoring;
 3. nu aibă un comportament neadecvat (limbaj impropriu, manifestări indecente, insulte, comportament contrar bunelor moravuri, etc.) față de mentorii Premium Dating Mentoring și față de ceilalți membri ai comunității Premium Dating Mentoring;
 4. respecte obligația de confidențialitate ce îi revine în legătură cu informațiile obținute de la ceilalți membri ai comunității Premium Dating Mentoring sau în legătură cu conținutul platformei Premium Dating Mentoring.

Secțiunea F. Alte drepturi ale Beneficiarului Consumator

        1. Beneficiarul ce are calitatea de consumator beneficiază de o perioadă de 15 zile calculată de la data încheierii acordului de preț și durată, ce intervine între Prestator și Beneficiar atunci când acesta din urmă solicită accesul la conținutul premium, în care acesta poate dezice contractul încheiat.

        2. Pentru a-și exercita dreptul de dezicere Beneficiarul va trebui să îl notifice pe Prestator anterior expirării termenului de 15 zile într-una din următoarele modalități:

        a) Face o declarație neechivocă în care își exprimă decizia de dezicere din contract și care o comunică în scris Prestatorului;

        b) Folosirea următorului formular care va fi comunicat în scris Prestatorului:

        -Către, [aici se introduce numele, adresa poștală și, dacă este cazul, numărul de telefon, numărul de fax și adresa de email ale prestatorului]:

        -Vă informez/Vă informăm prin prezenta cu privire la dezicerea mea/noastră din contractul referitor la vânzarea următoarelor produse/ prestarea următoarelor servicii

        -Comandate la data /primite la data

        -Numele consumatorului (consumatorilor)

        -Adresa consumatorului (consumatorilor)

        -Semnătura consumatorului (consumatorilor) (doar în cazul în care acest formular este notificat pe hârtie

        –Data

        3. Prin acceptarea prezentului acord, Beneficiarul consumator declară că dorește și solicită în mod prealabil ca accesul la conținutul premium și serviciile aferente să înceapă în perioada de 15 zile în care acesta își poate exercita dreptul de dezicere, mai precis, din ziua semnării acordului de preț și durată prin intermediul aplicației DocuSign. În această situație Beneficiarul consumator va plăti Prestatorului o sumă proporțională cu ceea ce s-a prestat până la momentul în care Beneficiarul consumator și-a exercitat dreptul de dezicere. Suma proporțională care trebuie plătită Prestatorului de către Beneficiar este calculată pe baza prețului total convenit conform acordului cu privire la preț și durată.

Secțiunea G. Obligația de confidențialitate și drepturi de autor

        1. Beneficiarul ia la cunoștință de faptul că tot conținutul de pe platforma Premium Dating Mentoring intră sub protecția Legii 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.

        2. Orice reproducere sau distribuire de către Beneficiar a conținutului aflat pe platforma Premium Dating Mentoring, fără acordul prealabil al Prestatorului, poate atrage răspunderea civilă, contravențională sau penală a acestuia astfel cum prevede art. 187 din Legea 8/1996.

        3. Beneficiarul se obligă să păstreze confidențialitatea cu privire la datele cu caracter personal ale celorlalți membri ai comunității Premium Dating Mentoring.

Secțiunea H. Modalitati de plata

Prin acceptarea prezentului acord, Beneficiarul poate accesa conținutul premium din ziua semnării acordului de preț și durată, iar plata se face prin doua modalitati:

 1. Plata securizata 3D cu cardul online prin MobilPay Netopia. Alegand aceasta metoda de plata Beneficiarul persoana fizica, persoana juridica sau persoana autorizata isi introduce datele cardului VISA, VISA Electron, VISA Business, Mastercard etc. in pagina speciala de plata pe care o va primi dupa ce va stabili impreuna cu Prestatorul pretul acordul de pret integral sau in rate.
 2. Plata prin OP – Transfer Bancar in contul societatii Premium Mentoring S.R.L. RO36INGB0000999910288665 – cu sediul în municipiul București, Str. Octavian Goga 16, bl M42, SC1, ap 24, Sector 3, București, România, C.U.I. 42489124, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/4945/2020, telefon 0721687800, e-mail taher.sonu@yahoo.com, reprezentată legal prin dl. Sonu Adrian Taher

Secțiunea J. Dispoziții finale

        1. Prin acceptarea prezentului acord, Beneficiarul declară că acesta a înțeles și este de acord ca, în ipoteza în care încheie acordul de preț și durată cu Prestatorul pentru a avea acces la conținutul premium și serviciile aferente, prevederile prezentului acord, împreună cu prevederile acordului de preț și durată, vor forma contractul dintre părți, contract ce va fi considerat încheiat de la momentul semnării acordului de preț și durată prin intermediul aplicației DocuSign.

        2. Beneficiarul declară că i s-a adus la cunoștință că este obligat să comunice Prestatorului orice schimbare a domiciliului/sediului său, adresei de e-mail sau a altor date utilizate pentru a comunica cu Prestatorul, printr-o notificare scrisă. În cazul în care nu își îndeplinește această obligație, actele se vor considera comunicate la adresa de domiciliu/sediu/e-mail/ etc., comunicată inițial.

[1]  Forţa majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil.

   Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs.
[2] (1) Registrele de contabilitate obligatorii și documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară se păstrează în arhiva persoanelor prevăzute la art. 1 timp de 10 ani, cu începere de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite, cu excepția statelor de salarii, care se păstrează timp de 50 de ani.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) se pot stabili, în mod justificat, prin ordin al ministrului finanțelor publice, registrele de contabilitate și documentele justificative care se păstrează timp de 5 ani*).